Οδηγοί

Bitcoin Ανάλυση Διάγραμμα 20 Feb

p> Η Bitcoin είχε ολοκληρώσει το στόχο της γρηγορότερα από όσο αναμενόταν. Αντιμετώπιση της αντοχής στην κατερχόμενη γραμμή. Η διάσπαση της γραμμής θα μας στείλει αντίσταση στα $ 12, 000, $ 13, 000 και πλέον στο στόχο των $ 17, 000. Είναι πιθανό ότι βλέπουμε μια διόρθωση ή ενοποίηση. Δεν είχαμε τέτοια από $ 10, 300. Η υποστήριξη βρίσκεται σε $ 11, 000- $ 11, 200 και περαιτέρω κάτω στα $ 10, 800 (61.8% Fib retracement).

BTC / USD BitFinex Διάγραμμα 4 ωρών