Οδηγοί

Bitcoin Analysis Chart Feb 13 <[SET:categoryel]οδηγούς για αρχάριους

p> Κατά τις τελευταίες ώρες η BTC είχε φτάσει τα $ 9000, αλλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει το επίπεδο αντίστασης προς τα κάτω. Μετά το σχηματισμό ενός προτύπου κεφαλής και ώμων, έσπασε πίσω στο στήριγμα γύρω στα $ 8600. Ο ευρύς χάρτης δείχνει αδυναμία - Ο δείκτης Stochastic RSI υποχωρεί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επιστροφής προς τα $ 7800. Το σπάσιμο των $ 7800 θα μας οδηγήσει στα $ 7600 και πίσω στην περιοχή των $ 6000. Θα σας κρατήσουμε ενημερωμένους.

Είμαστε ακόμα θετικοί βραχυπρόθεσμα, όσο η Bitcoin βρίσκει υποστήριξη πάνω από τη γραμμή τάσεων.

Διάγραμμα BitFinex BTC / USD 1HR: