Οδηγοί

Bitcoin Ανάλυση Διάγραμμα 19 Φεβρουαρίου και Επισκόπηση

p> Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, ο Bitcoin είχε μια ωραία αναπήδηση για να σπάσει τη "σήραγγα" σε επίπεδο αντίστασης των $ 11, 000. Από τώρα, το βραχυπρόθεσμο φαίνεται θετικό προς τα $ 11 , 800-12, 000 επίπεδο αντίστασης. Το σπάσιμο αυτού του επιπέδου μπορεί επίσης να μας στείλει σε υψηλότερα επίπεδα και να υποδείξουμε στο τέλος της αγοράς αρκούδων που βρισκόμαστε σήμερα. Η υποστήριξη ανέρχεται σε $ 10, 800 και περίπου $ 10, 000-10, 200 επίπεδα.

BTC 1 DAY Επισκόπηση χαρτών

Επεξήγηση στο παρακάτω γράφημα μπορείτε να βρείτε στην πρόσφατη επισκόπηση.