Οδηγοί

Bitcoin Ανάλυση Γραφή Feb 24

p> Δεδομένου ότι δοκιμάσαμε την κατερχόμενη γραμμή στα $ 11, 600 και δεν το κατάφερε , βιώνουμε μια διόρθωση προς τα κάτω. Από την ανάλυση στις 21 Φεβρουαρίου, ο μεγάλος όγκος των κόκκινων κεριών (που σημειώνονται στο διάγραμμα με κίτρινους κύκλους) ήταν κακό σημάδι. Καταρρίψαμε το φθίνουσα καναλιού και το επόμενο επίπεδο υποστήριξης ανέρχεται σε $ 9, 400. Όσο βλέπουμε τώρα, κατευθυνόμαστε εκεί, αν δεν δοκιμάσουμε ξανά τη ζώνη $ 9, 000.

Από πάνω, η υποστήριξη αντιστράφηκε σε επίπεδο $ 10, 300. Περαιτέρω είναι το επίπεδο αντοχής $ 10, 800, και το σημείο συνάντησης με τη μακροχρόνια κατηφορική γραμμή (σημειωμένη με μπλε χρώμα).

BTC / USD BitFinex Διάγραμμα 4 ωρών